Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 775 518 413

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


9. 6. 2022 Spolupracujeme s městskou policií

Policistka Městské policie Č. B. vyprávěla o své práci dětem ve školní družině.

 

3. 6. 2022 Divadlo Z Bedny

Děti oslavily svůj svátek s Divadlem Z Bedny při humorném představení O zlaté rybce. Nakonec si zasoutěžily o sladkou odměnu.

 

16. – 20. 5. 2022 Cesta do vesmíru

V tomto týdnu děti pracovaly na projektu Cesta do vesmíru.

 

12. 5. 2022 Zachraňte louku

Projekt Louka plná pohádek byl ukončen společnou hrou Zachraňte louku.

 

28. 4. 2022 Jarní čarování s čarodějnicí Čarčou

Děti si užily zábavné odpoledne plné her a soutěží.

 

19. – 22. 4. 2022 Duben – měsíc bezpečnosti

Děti ze školní družiny si zopakovaly pravidla bezpečnosti v silničním provozu, seznámily se s povinným vybavením jízdního kola, učily se poznávat dopravní značky a vyzkoušely si jízdu zručnosti na koloběžkách.