Projekty

 

Projekt s ICEJ Praha, Terezínským památníkem a Terezínskou iniciativou

  •     Židé a dějiny, kultura
  •     Hilsneriáda (porozumění tomuto procesu, který se odehrál v českém prostředí)
  •     Příběh O. Wolfa (antisemitismus, který umožnil holocaust)
  •     „Odkud mi přijde pomoc“ (dokument rodiny, která se skrývala) – záchrany Židů v době holocaustu
  •     „Komenský 2020“ – celorepublikový projekt  k  250. výročí úmrtí učitele národů
  •     Průřezová témata MkV, VDO, OSV

 

Projekt s Policií ČR zaměřený na dopravní výchovu, trestní odpovědnost, prevenci rizikového chování mládeže

 

Vzpoura proti úrazům spolu s VZP Praha, interaktivně o osobním bezpečí žáků při sportech, ve volném čase

 

Ovoce a zelenina do škol – 1 x týdně dostávají žáci ovoce či zeleninu zdarma

 

Mléko do škol – 1x týdně dostávají žáci krabičku mléka zdarma

 

SYPO - systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

 

Projekty zařazené do MAP III

 

Spolupráce s Masarykovou univerzitou v rámci projektu OPVVV – Výzkumně ověřený inovativní model identifikace a rozvoje matematiky nadaných žáků základních škol (VOIM)