Projekty

Projekty 2016 - 2017

  1. European action on drugs (AED) evropská akce o drogách - mezinárodní projekt vyhlášený EU a schválený evropskou komisí
  1. Projekt Ovoce a zelenina do škol
  1. Projekt Méně solit na základě výzvy hlavního hygienika ČR, spolu s Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje
  1. Projekt Židé - dějiny - kultura, ZŠ Máj II a centrum Vzdělávání ICEJ Praha
  1. Projekt ZŠ Máj II Č. Budějovice a Člověk v tísni Praha, součást vzdělávacího projektu Jeden svět na školách
  1. Projekt Škola zařídí, kraj zaplatí, ZŠ Máj II a odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví KÚ Jihočeského kraje - zaměření environmentální výchova
  1. Projekt s Policií ČR, dopravní výchova, trestní odpovědnost nezletilých, šikana ve školách a její důsledky
  1. Naši nebo cizí - Židé ve 20. století, projekt s Památníkem Terezín a Židovským muzeem
  1. Rozvojový program MŠMT financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se ZP a se sociálním znevýhodněním
  1. Rozvojový program MŠMT na podporu škol. psychologů a škol. spec. pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních

     11. Projekt spolu s VOŠ a SOŠ automobilní a technickou Č. Budějovice zaměřený na zvýšení zájmu o studium technických oborů

 

Projekty 2015 - 2016

1. European action on drugs (AED) evropská akce o drogách

- mezinárodní projekt vyhlášený EU a schválený evropskou komisí

2. Projekt spolu s VOŠ a SOŠ automobilní a technickou Č.B. zaměřený na zvýšení zájmu

o studium technických oborů

3. Projekt Židé – dějiny – kultura

- ZŠ Máj II a Centrum vzdělávání ICEJ ČR Praha

4. Projekt ZŠ Máj II Č. Budějovice a Člověk v tísni Praha

- součást vzdělávacího projektu Jeden svět na školách

5. Holocaust Romů

- projekt ve spolupráci s muzeem Romské kultury Brno

6. Projekt Škola zařídí, kraj zaplatí

- ZŠ Máj II a odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví KÚ Jihočeského kraje

- zaměření environmentální výchova

7. Projekt s Policií ČR

- dopravní výchova, trestní odpovědnost nezletilých

8. Naši nebo cizí – Židé ve 20. století

- projekt s Památníkem Terezín a Židovským muzeem

9. Rozvojový program MŠMT financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se ZP a se     sociálním znevýhodněním

10. Rozvojový program MŠMT na podporu škol. psychologů a škol. spec. pedagogů ve školách a metodiků-specialistů ve školských poradenských zařízeních