Projekty

Projekty 2017/2018

 

Zapojení školy do projektů a mezinárodních vzdělávacích programů

 1. European action on drugs (AED), evropská akce o drogách

      - mezinárodní projekt vyhlášený EU a schválený evropskou komisí

 1. Projekt s VOŠ a SOŠ automobilní a technickou, Skuherského ul., Č. Budějovice, zaměřený na zvýšení zájmu o studium technických oborů
 1. Projekt Židé - dějiny - kultura

      - ve spolupráci s Centrem vzdělávání a dialogu ICEJ ČR Praha

 1. Projekt k podpoře soužití žáků ve školách

      Program

 •    kontinuální prevence
 •    adaptační, osobnostně rozvojový
 •    prevence šikany
 •    proškolení pedagogického kolektivu ve spolupráci s občanským sdružením DO SVĚTA
 1. Jeden svět na školách

      - ve spolupráci s organizací Člověk v tísni - podpora výuky nejnovějších dějin

 1. Projekt s Policií ČR

      - dopravní výchova, trestní odpovědnost nezletilých, prevence rizikového chování

 1. Holocaust – dějiny Židů

      - projekt s ICEJ Praha a Terezínskou iniciativou

       8. Projekt KROKUS – Holocaust Edukation Trust Ireland

       Židovské muzeum Praha - připomínka jednoho a půl miliónu židovských dětí a tisíců dalších dětí,

       jenž zemřely během šoa.

       9.  Soutěžíme s panem Popelou  – soutěž ve sběru odpadových surovin

           

 

Projekty 2016 - 2017

 1. European action on drugs (AED) evropská akce o drogách - mezinárodní projekt vyhlášený EU a schválený evropskou komisí
 1. Projekt Ovoce a zelenina do škol
 1. Projekt Méně solit na základě výzvy hlavního hygienika ČR, spolu s Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje
 1. Projekt Židé - dějiny - kultura, ZŠ Máj II a centrum Vzdělávání ICEJ Praha
 1. Projekt ZŠ Máj II Č. Budějovice a Člověk v tísni Praha, součást vzdělávacího projektu Jeden svět na školách
 1. Projekt Škola zařídí, kraj zaplatí, ZŠ Máj II a odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví KÚ Jihočeského kraje - zaměření environmentální výchova
 1. Projekt s Policií ČR, dopravní výchova, trestní odpovědnost nezletilých, šikana ve školách a její důsledky
 1. Naši nebo cizí - Židé ve 20. století, projekt s Památníkem Terezín a Židovským muzeem
 1. Rozvojový program MŠMT financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se ZP a se sociálním znevýhodněním
 1. Rozvojový program MŠMT na podporu škol. psychologů a škol. spec. pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních

     11. Projekt spolu s VOŠ a SOŠ automobilní a technickou Č. Budějovice zaměřený na zvýšení zájmu o studium             technických oborů