Přijímací řízení

 

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání 

 

V MS Teams mají žáci zřízen kanál věnovaný volbě povolání.

Prosím, sledujte tyto informace s Vašimi dětmi.

 

----------------------------------------------------------------------------------

Výdej zápisových lístků - čtvrtek 10. 2. 2022

  • 7,00 - 9,00 hod.
  • 13,00 - 17,00 hod.

       (vrátnice školy)

 

S sebou: platný občanský průkaz

 

Co je zápisový list:

Podání zápisového lístku řediteli školy │Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

 

Odevzdání přihlášek:

  • 5. a 7. ročníky (přestup na víceletá gymnázia) - do 3. 2. 2022
  • 8. a 9. ročníky (ukončení PŠD) - nejdéle do 20. 2. 2022 dle PLP (povinné lékařské prohlídky)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MŠMT stanovilo ve školním roce 2021/2022 konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) v následujících termínech

a) obory šestiletých a osmiletých gymnázií

1. termín 19. dubna 2022

2. termín 20. dubna 2022

 

b) čtyřleté obory vzdělávání

1. termín 12. dubna 2022

2. termín 13. dubna 2022

 

Náhradní termín pro všechny obory

1. termín: 10. května 2022

2. termín: 11. května 2022

 

Termíny pro podávání přihlášek jsou následující

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021; do 30. listopadu základní škola, jíž je uchazeč žákem, vydá zápisový lístek;

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2022; do 15. března základní škola, jíž je uchazeč žákem, vydá zápisový lístek (termín bude včas upřesněn a uveden).

 

Do nematuritních oborů, tzn. s vyučením i bez něj, jsou obvykle uchazeči přijímáni na základě studijních výsledků v ZŠ nebo podle motivace ke studiu vybraného oboru.

Někdy však ředitel školy vyhlásí školní přijímací zkoušku (ústní nebo písemnou).

Další informace

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce.

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech podle § 60c odst. 1 školského zákona:

  • v 1. stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako první,
  • ve druhém stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako druhé (pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí).

Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů s MZ, kde se jednotná zkouška povinně koná.


Při podání jen jedné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání (případně zaměření podle ŠVP) jen jednou. 

Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol (oborů vzdělání s MZ, zaměření podle ŠVP) zapsaných na 1. nebo 2. místě v přihlášce.

Specifický je postup při určení termínu pro účast na jednotné zkoušce uchazeče, který se hlásí na obor GSP (Gymnázium se sportovní přípravou). V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu do oboru/oborů GSP, bude jednotnou zkoušku konat v škole/školách s oborem GSP podle § 11 vyhlášky (postupuje se dle pořadí škol uvedených v přihlášce s modrým podtiskem). Pořadí škol (oborů GSP) uvedených uchazečem v přihlášce určuje, kde (ve které škole) a kdy (v 1. nebo v 2. termínu vyhlášeném MŠMT) se uchazeč účastní jednotné zkoušky podle § 60c odst. 1 a § 62 odst. 1 školského zákona, a to i v případech, kdy nevykonal talentovou zkoušku do oboru GSP úspěšně.

 

Přihlášky ke studiu podáváte dvě (růžové), v případě oboru vzdělání s talentovou zkouškou (modré).

Možnosti:

Informace k přijímacímu řízení Přijímání na střední školy a konzervatoře, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

Kontakt na poradce k volbě povolání

Mgr. Lenka Blažková

Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel:      702 018 173

Konzultace:  dle domluvy žáka či zákoného zástupce