Plánované akce

Plavání 1. stupeň

3. 4., 10. 4., 17. 4. ,24. 4. 2018 - 1. ročníky

 

Bruslení 1. stupeň

21. 3. 2018 - 2. ročníky

28. 3. 2018 - 1. ročníky

V měsíci dubnu budou bruslení věnovány středy.

 

 

28. 3. 2018       Projektový den - Velikonoce, zvyky, tradice

                                                     - J. A. Komenský, učitel národů