Co u nás naleznete?

 • novou moderně vybavenou školní budovu v klidné lokalitě u lesa včetně „DOMEČKU“ - školy rodinného typu
 • 5 počítačových učeben, 24 interaktivních tabulí, připojení k internetu,
 • 2 tělocvičny včetně posilovny a venkovních hřišť s umělým povrchem,
 • moderní školní jídelnu s výběrem ze dvou jídel,
 • pracovny školní družiny spojené s vycházkovými dvory pro pohyb dětí na čerstvém vzduchu,
 • sluchátkové učebny pro výuku jazyků,
 • odborné učebny,
 • lyžařské zájezdy, sportovní soustředění u moře, výlety tuzemské i zahraniční,
 • kvalitní přípravu žáků do soutěží (umístění v okresních, krajských, republikových soutěžích),
 • přípravu na studium ve středních školách, přijímací zkoušky nanečisto,
 • zkušený stabilizovaný kvalifikovaný učitelský sbor,
 • bohatý mimoškolní program

Mezinárodní jazyková zkouška

Žáci naší školy se připravují v rámci zájmového útvaru Kroužek AJ – příprava na YLE na mezinárodní jazykovou zkoušku Cambridge English Young Learners (YLE).

Uchazeči jsou přihlášeni na úroveň Starters, Movers a Flyers

Školská rada

Složení Školské rady při ZŠ Máj II, České Budějovice

Člen školské rady jmenovaný za zřizovatele:
Mgr. Bc. Martin Pikous

Člen školské rady zvolený za zástupce rodičů: 
Věra Gajdošová

Člen školské rady zvolený z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Lenka Blažková

 

  Školská rada

- se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich

  následné realizaci

- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

- schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

- projednává návrh rozpočtu na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

- projednává inspekční zprávy ČŠI

- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím

  státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

 

Na základě volebního řádu proběhly volby do školské rady za zákonné zástupce dne 8. 9. 2021 na ZŠ Máj II.

 

 

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Máj II

 

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Máj II, z. s.

IČ: 685 44 642 

 

Veřejný rejstřík a Sbírka listin

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

 

Kolektivní statutární orgán - výbor:

Předseda              Ing. Pavla Kubíčková

Místopředseda     Radka Holcmanová

Pokladník             Věra Mičková

 

Členové spolku se pravidelně scházejí a závěry

jednání jsou projednávány s vedením školy. 

 

Příspěvek rodičů na aktuální školní rok

1. dítě na ZŠ Máj II                         150,- Kč

2. dítě na ZŠ Máj II                         100,- Kč

3. dítě a další děti na ZŠ Máj II           0,- Kč

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

 • integrace do běžných tříd
 • individuální vzdělávací plány

Spolupráce s HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI – HOKEJOVÉ CENTRUM POUZARDo tělesné výchovy jsme zařadili bruslení.

CB lvi

http://www.hc-cbl.cz
http://www.hc-cbl.cz/o-nas-p21.html

 

Spolupráce s Britským centrem v Českých Budějovicích 

Příprava žáků na mezinárodní jazykovou zkoušku YLE.