Knihomol

Žáci z kroužku německé konverzace se zúčastnili soutěže Jihočeský knihomol v předčítání německé knihy. V kreativní kategorii obsadili se svou scénkou 1. místo. Kromě dortu a spousty dárků vyhráli i výlet do Prahy do Goethe centra, kam pojedou v červnu.

16. 5. 2019 YLE – Mezinárodní jazyková zkouška z AJ

Někteří žáci IV. A a V. A absolvovali mezinárodní jazykovou zkoušku YLE v Britském centru Jihočeské univerzity. Jejich úspěch bude oceněn jazykovým certifikátem.

14. 5. 2019 Štafetový běh

Vybraní žáci 1. stupně jeli reprezentovat naši školu na krajské finále ve štafetovém běhu. V okresním kole se umístili na 3. místě. Krajské finále se konalo v Táboře, odkud si děti přivezly 1. místo v kategorii 1. – 3. ročník a celkově získaly 5. místo v kraji z 15 zúčastněných škol.

Logická olympiáda 2018

Dne 2. listopadu 2018 se Matěj Kmínek zúčastnil krajského kola Logické olympiády 2018. Obsadil 1. místo a zajistil si postup do národního kola, které se 26. listopadu 2018 konalo v Míčovně Pražského hradu. Zde se umístil na krásném 17. místě. Gratulujeme!

24. 1. 2018 1. místo OK matematické olympiády

Žákyně 5. ročníku se umístila v OK matematické olympiády na 1. místě.

Blahopřejeme.