Těšíme se na naše budoucí prvňáčky.

 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2022 - 2023

Registrace žádostí na portálu http://zapiszscb.c-budejovice.cz

 

Termíny zápisu

Dne 7. 4. 2022 od 14,00 – 18,00 hod.

Dne 8. 4. 2022 od 14,00 – 17,00 hod.

 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby

1. Osobní podání ve dnech zápisu

2. Do datové schránky školy (y3mmpjz)

3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

4. Poštou

 

Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce bude do 8. 4. 2022.

Vezměte s sebou

 •      vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ
 •      rodný list
 •      průkaz pojištěnce dítěte
 •      podklady k případnému odkladu školní docházky (- doporučení PPP a odborného lékaře)
 •      rozhodnutí o odkladu školní docházky (-pouze děti s odkladem škol. docházky v minulém škol. roce)
 •      občanský průkaz zákonného zástupce
 •      doklad o trvalém bydlišti dítěte, je-li odlišné od trvalého bydliště rodičů

 

 

 

Doporučení MŠMT, ve kterých oblastech je třeba dítě vést do zahájení školní docházky

 

Jak můžete pomoci svým dětem

 

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte  jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 

Bližší informace

Dotazy

e-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ředitelka školy  606 792 292