27. 2. 2018 Dům umění – Rozbitá okna

Žáci 5. ročníku navštívili Dům umění, kde pro ně byl tentokrát připraven vzdělávací program Rozbitá okna. Nejprve zhlédli zajímavý film a výstavu obrazů malíře Daniela Pitína. Poté tvořili vlastní koláže a společný velkoplošný obraz.

View the embedded image gallery online at:
http://zsmaj2.cz/index.php/akce-skoly?start=18#sigFreeId87824e51df

Sopka v kroužku fyziky

Žáci 1. i 2. stupně navštěvující fyzikální kroužky si vyrobili vlastní sopku. Po pečlivé přípravě pak byli odměněni krátkým efektem chrlení barevné lávy ze sopouchu.

View the embedded image gallery online at:
http://zsmaj2.cz/index.php/akce-skoly?start=18#sigFreeIdd61e6fe67d

23. února 2018 Historická vycházka centrem Č. Budějovic

Žáci 5. ročníku se v mrazivém počasí prošli centrem Českých Budějovic v doprovodu průvodce, který jim připomněl zdejší významné historické památky.

View the embedded image gallery online at:
http://zsmaj2.cz/index.php/akce-skoly?start=18#sigFreeId854aa9f91e

19. – 23. 2. 2018 Návštěva dětí z mateřských škol

V tomto týdnu školu navštívily děti z MŠ K. Štěcha, MŠ J. Opletala a MŠ Větrná. Budoucí prvňáčci pracovali v keramické dílně, prohlíželi si mikroskopické preparáty a zacvičili si v tělocvičně. Za svou snahu byli odměněni diplomem a sladkostmi.

Všeználci pozorují lišaje smrtihlava

V rámci výuky v zájmovém kroužku Všeználek se žáci 1. – 5. tříd podrobně seznámili s jedním z největších nočních motýlů – lišajem smrtihlavem a měli i možnost průběžně sledovat jednotlivá stádia jeho vývoje.

View the embedded image gallery online at:
http://zsmaj2.cz/index.php/akce-skoly?start=18#sigFreeId11f4d0f90c

29. 1. 2018 Výtvarná dílna

Žáci 3. ročníku se zúčastnili výtvarné dílny v Domě umění, která navazovala na výstavu fotografií Roberta V. Nováka nazvanou Opustit toto místo. Žáci si vyzkoušeli vlastní výtvarnou práci a nové světy navštívili i v představách při relaxaci s hudbou.

View the embedded image gallery online at:
http://zsmaj2.cz/index.php/akce-skoly?start=18#sigFreeId9d79d4785d