Informace k testování

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků

ve školách s účinností od 3. 1. 2022

 

Od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí

Testují se i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

 

(v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová  pravidla jako doposud - nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

 

 Informační leták MŠMT k testování

 

 

 

Novinky a události