Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

Termíny zápisu do prvních tříd.

4. 4. 2018        (středa)            14,00 – 17,00 hodin – pro děti do tříd s pedagogickou podporou nadání

 

5. 4. 2018        (čtvrtek)           14,00 – 18,00 hodin

6. 4. 2018        (pátek)             14,00 – 16,30 hodin

 

Místo konání - Domeček 

 

Co si přinést k zápisu?

 •          vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ *
 •          průkaz zdravotní pojišťovny dítěte
 •          rodný list dítěte
 •          občanský průkaz zákonného zástupce
 •          doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců)
 •          rozhodnutí o odkladu školní docházky (-pouze děti s odkladem školní docházky v minulém školním                        roce)
 •          pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, přineste s sebou příslušná doporučení                                 (škol. poradenského zařízení – PPP, SPC a lékařské)

 

* Žádost je možné získat třemi způsoby v období  5. 3. - 4. 4. 2018:

AElektronické vyplnění a vytištění žádosti

Na internetové adrese:

http://zapiszscb.c-budejovice.cz

nebo

B. Vyzvednutí a vyplnění v základní škole

Na ZŠ pouze ve dnech zápisu dne 4., 5. a 6. 4. 2018.

nebo

CVyplnění na OŠT

Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II.  č. 1/1, 3. patro, Lenka Baldíková, tel. 386 801 502, Ing. Jana Stluková,  tel. 386 801 511, dveře č. 338,  dveře č. 330, v úředních dnech: pondělí 9-11 hod. a 13-15 hod., středa 9-11 hod. a 13-15 hod., pátek 9-11 hod.

 

Zápis bude podpořen elektronickou aplikací, kde si lze objednat termín zápisu.

Internetová adresa: 

http://zapiszscb.c-budejovice.cz

 

 

Novinky a události

 • Informace o prospěchu a chování žáků

  15. ledna 2018 16. dubna 2018 18. června 2018 Časový harmonogram upřesní třídní učitelé.
 • Den otevřených dveří

  středa 7. 2. 2018         v Domečku (-naše menší budova)   Určeno rodičům budoucích…