Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

Termíny zápisu do prvních tříd

4. 4. 2018        (středa)            14,00 – 17,00 hodin – pro děti do tříd s pedagogickou podporou nadání

 

5. 4. 2018        (čtvrtek)           14,00 – 18,00 hodin

6. 4. 2018        (pátek)             14,00 – 16,30 hodin

 

Co si přinést k zápisu?

 •          vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ (lze vyplnit i na místě)
 •          průkaz zdravotní pojišťovny dítěte
 •          rodný list dítěte
 •          občanský průkaz zákonného zástupce
 •          doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců)
 •          rozhodnutí o odkladu školní docházky (-pouze děti s odkladem školní docházky v minulém školním                        roce)
 •          pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, přineste s sebou příslušná doporučení                                 (škol. poradenského zařízení – PPP, SPC a lékařské)

Novinky a události

 • Informace o prospěchu a chování žáků

  15. ledna 2018 16. dubna 2018 18. června 2018 Časový harmonogram upřesní třídní učitelé.
 • Den otevřených dveří

  středa 7. 2. 2018         v Domečku (-naše menší budova)   Určeno rodičům budoucích…